ESO

Ser

Pla de desenvolupament personal: proximitat, tutories individualitzades, entrevistes de seguiment i acompanyament

Gestió de les emocions

  • Tutories
  • Arts escèniques
  • Reflexió diària

Prevenció i resolució de conflictes (Programa TEI: tutoria entre iguals) i programa de mediació

Reflexió col·lectiva i individual al matí

Formació humana i cristiana segons el caràcter propi

Conviure

Prevenció i resolució de conflictes

  • Programa TEI (Tutoria entre iguals)
  • Programa de Mediació

Activitats interetapes i internivells

Servei Comunitari

Xerrades d’actualitat

Participació en campanyes solidàries

Convivències

Fer i conèixer

Projectes interdisciplinars

Treball cooperatiu en diferents àmbits

Aplicació del mètode constructivista en l’aprenentatge de les ciències

Robòtica curricular

Laboratori

Aprenentatge vivencial de les Matemàtiques (ONMAT)

Escola Multilingüe

  • Anglès
  • Anglès en matèries no lingüístiques (G&H, Física i Química, Biologia i Tecnologia)
  • Curs d’immersió lingüística (3r d’ESO)
  • Alemany
  • Convivència i treball amb auxiliars de conversa

Oratòria (Mètode TED) en català, castellà i anglès

Batxillerat DUAL (opcional)

Ràdio

Horari

1r i 2n ESO: de dilluns a dijous: 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h

Divendres: 8.00 a 13.30 h

3r ESO: Dilluns, dimecres, dijous i divendres: 8.00 a 14.30 h

Dimarts: 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h

4r ESO: de dimarts a divendres: 8.00 a 14.30 h

Dilluns: 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h