Organització

Titularitat

Equip Titular de Província (ETP):
             Coordinadora: M. José Muñoz
             Àrea Jurídico-econòmica: Joan Quintano
             Àrea Identitat: Teresa Vives
             Àrea Pastoral: Itxaso Iriondo
             Àrea Pedagògica: Andrea Sáez

Equip Directiu

Director: Lluís M. Escrichs
Sots-director: Fèlix Gilgado
Coordinació Pedagògica: Patrícia Álvarez
Cap d’Estudis Infantil: M. Rosa Alejos
Cap d’Estudis Primària: Anna Garcia
Cap d’Estudis Secundària: David Monforte
Cap de Pastoral: Elena Romero

Coordinadors

Coordinadora Llar Infants: Marta Grima
Coordinadora P3: Marta Galea
Coordinador P4: Lidia Simón
Coordinadora P5: M. Ángels Durán
Coordinadora CI: Teresa Guardiola
Coordinador CM: Artur Mora
Coordinador CS: Francesc Arrufat
Coordinadores d’ESO : Marta Rovira (1r i 2n ESO)
                                         Olga Mercadé (3r i 4t ESO)
Coordinador Batxillerat i CF: George Coupland
Coordinador FCT: Leonor Navarro
Coordinador Batxillerat DUAL: Lluís Castells
Coordinador de gestió de la qualitat i comunicació: Joaquim Nogué
Coordinador digital: Jordi Gómez
Correctora lingüística: Laia Sans
Coordinadora de menjador: Maria Mouzo
Coordinadora d’activitats extraescolars: Aline Cassol

Consell Escolar

Director: Lluís M. Escrichs
Representants titularitat: M. José Muñoz
                                          Gna. Luisa Ortega
                                          Gna. M. Dolors Amorós
Representant PAS:  Xavier Vidiella
Representant docents: Marta Font
                                     Rosa M. Figuerola
                                     David Israel Monforte (Coordinador de Benestar)
                                     Cristina Acebo
Representant famílies: Jordi Pons
                                        Xacobe Vázquez
                                        Ivana Martínez
Representant AFA: Cristina Fuster
Representant alumnes: Pablo Hernández
                                         Naiara Fernández
Representant Ajuntament: Neus Roig