Organització

Titularitat

Equip Titular de Província (ETP):
             Coordinadora: M. José Muñoz
             Àrea Jurídico-econòmica: Joan Quintano
             Àrea Identitat: Teresa Vives
             Àrea Pastoral: Itxaso Iriondo
             Àrea Pedagògica: Laia Sans
Administració: Elena Pascual
Direcció: Laia Sans
Pastoral: M. Elena Romero

Equip Directiu

Direcció: Lluís Maria Escrichs
Coordinació Pedagògica: Laia Sans
Coordinació de Gestió i Comunicació: Joaquim Nogué
Cap d’Estudis Infantil: Ramon Jordi Escrichs
Cap d’Estudis Primària: Anna Garcia
Cap d’Estudis Secundària: Félix Gilgado

Coordinadors

Coordinadora Llar Infants: Marta Grima
Coordinadora P3: Marta Galea
Coordinador P4: Lidia Simón
Coordinadora P5: M. Ángels Durán
Coordinadora CI: Ester Figueres
Coordinador CM: Artur Mora
Coordinador CS: Francesc Arrufat

 

Coordinadores D’ESO : Marta Rovira (1r i 2n ESO)
                                          Olga Mercadé (3r i 4t ESO)
Coordinador Batxillerat i CF: Ramon Maria Anglès
Coordinador FCT: Ramon Maria Anglès
Coordinador Batxillerat DUAL: Lluís Castells

Consell Escolar

Presidenta: Laia Sans
Representants titularitat: M. José Muñoz
                                          Gna. Luisa Ortega
                                          Gna. M. Dolors Amorós
Representant PAS:  Xavier Vidiella
Representant docents: Marta Font
                                     Rosa M. Figuerola
                                     David Monforte (Responsable de Benestar Social)
                                     Esther Otaño
Representant famílies: Alicia Hidalgo
                                     Sílvia Millán
                                     Jordi Pons
Representant AMPA: Rosaura Sánchez
Representant alumnes: Eva Sevillano
                                           Pablo Hernández