El centre

Història de l’escola

Més d’un segle d’història i més de 1.200 alumnes (aproximadament) cada any, fan del nostre centre una referència obligada dins de la ciutat de Tarragona.

La història de la dedicació de les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes a l’educació de nens es remunta als inicis de la congregació a Tarragona en 1871. El 1872 es funda el col·legi al c/ Cervantes, núm. 5, amb alumnes internes i externes, més tard es traslladaran al c/ Unió.

El 1925 es van iniciar les obres de l’actual edifici com a seu del Consell General i Casa de formació de les futures religioses. La benedicció del nou edifici es va portar a terme el 22 setembre de 1933. Durant la Guerra Civil del 36 les Germanes van haver d’abandonar l’edifici ja que el convent va ser confiscat i destinat a usos de diversa índole. En acabar la guerra, l’edifici va ser restaurat i les Germanes van poder tornar i seguir la missió que realitzaven des d’allà. Més tard, es va ampliar i habilitar l’edifici per a l’ensenyament.

Al curs 1982-83 es va començar a fer l’educació mixta, i el 1990 es va implantar l’antic BUP.

El 2011 la Congregació inicia les reformes del edifici de la Casa Mare, incloent les dependències de l’escola, per condicionar els espais a les actuals exigències i per tal de proporcionar unes instal·lacions modernes obertes al futur. Aquestes reformes es donen per finalitzades en el darrer trimestre del curs 2011-2012.

Actualment es donen classes des de P1 fins a Batxiller, CFGM i CAS (Curs d’Accés a Grau Superior). El Col·legi Mare de Déu del Carme és una referència a la ciutat de Tarragona, sent uns dels col·legis amb més nombre de línies i alumnes de la ciutat està. Les Carmelites Missioneres Teresianes regenten el Col·legi “Mare de Déu del Carme”, situat a l’Av. Estanislau Figueres, núm. 31.

Els pares col·laboren des de l’Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) i com a membres voluntaris de la Fundació “Carmel Palautià”.

Organització

Titularitat

Equip Titular de Província (ETP):
             Coordinadora: M. José Muñoz
             Àrea Jurídico-econòmica: Joan Quintano
             Àrea Identitat: Teresa Vives
             Àrea Pastoral: M. Teresa Ruiz
             Àrea Pedagògica: Laia Sans
Administració: Elena Pascual
Direcció: Laia Sans
Pastoral: Itxaso Iriondo

Equip Directiu

Direcció: Laia Sans
Coordinació Pedagògica: Lluís Maria Escrichs
Coordinació de Gestió i Comunicació: Joaquim Nogué
Cap d’Estudis Infantil: Ramon Jordi Escrichs
Cap d’Estudis Primària: Anna Garcia
Cap d’Estudis Secundària: Félix Gilgado

Coordinadors

Coordinadora Llar Infants: Marta Grima
Coordinadora P3: Marta Galea
Coordinador P4: Lidia Simón
Coordinadora P5: M. Ángels Durán
 
Coordinadora CI: Núria Rubio
Coordinador CM: Artur Mora
Coordinador CS: Francesc Arrufat
 
Coordinadora ESO: Marta Rovira
Coordinador Batxillerat i CF: Ramon Maria Anglès
Coordinador FCT: Ramon Maria Anglès
Coordinador Batxillerat DUAL: Lluís Castells

Consell Escolar

Presidenta: Laia Sans
Representants titularitat: M. José Muñoz
                                          Gna. Luisa Ortega
                                          Gna. M. Dolors Amorós
Representant PAS:  Xavier Vidiella
Representant docents: Marta Font
                                     Rosa M. Figuerola
                                     David Monforte
                                     Esther Otaño
Representant famílies: Alicia Hidalgo
                                     Sílvia Millán
                                     Jordi Pons
Representant AMPA: Rosaura Sánchez
Representant alumnes: Eva Sevillano
Pablo Hernández