Història de l’escola

Més d’un segle d’història i més de 1.200 alumnes (aproximadament) cada any, fan del nostre centre una referència obligada dins de la ciutat de Tarragona.

La història de la dedicació de les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes a l’educació de nens es remunta als inicis de la congregació a Tarragona en 1871. El 1872 es funda el col·legi al c/ Cervantes, núm. 5, amb alumnes internes i externes, més tard es traslladaran al c/ Unió.

El 1925 es van iniciar les obres de l’actual edifici com a seu del Consell General i Casa de formació de les futures religioses. La benedicció del nou edifici es va portar a terme el 22 setembre de 1933. Durant la Guerra Civil del 36 les Germanes van haver d’abandonar l’edifici ja que el convent va ser confiscat i destinat a usos de diversa índole. En acabar la guerra, l’edifici va ser restaurat i les Germanes van poder tornar i seguir la missió que realitzaven des d’allà. Més tard, es va ampliar i habilitar l’edifici per a l’ensenyament.

Al curs 1982-83 es va començar a fer l’educació mixta, i el 1990 es va implantar l’antic BUP.

El 2011 la Congregació inicia les reformes del edifici de la Casa Mare, incloent les dependències de l’escola, per condicionar els espais a les actuals exigències i per tal de proporcionar unes instal·lacions modernes obertes al futur. Aquestes reformes es donen per finalitzades en el darrer trimestre del curs 2011-2012.

Actualment es donen classes des de P1 fins a Batxiller, CFGM i CAS (Curs d’Accés a Grau Superior). El Col·legi Mare de Déu del Carme és una referència a la ciutat de Tarragona, sent uns dels col·legis amb més nombre de línies i alumnes de la ciutat està. Les Carmelites Missioneres Teresianes regenten el Col·legi “Mare de Déu del Carme”, situat a l’Av. Estanislau Figueres, núm. 31.

Els pares col·laboren des de l’Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) i com a membres voluntaris de la Fundació “Carmel Palautià”.