Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu suposa un pla de creixement en valors des que els infants entren amb 0 anys fins que en surten amb 18. Aquesta proposta es basa en ser, conviure, fer i aprendre.

 

Autònom

Desenvolupant noves metodologies.

Comunicador

Propiciant experiències de comunicació oral i escrita.

Cosmopolita

Impulsant la llengua anglesa.

Creatiu

Oferint estratègies per trobar solucions originals.

Resolutiu i emprenedor

Potenciant la cultura del pensament.

3.0

Promovent les habilitats digitals i el pensament computacional.

Orientat

Oferint l’oportunitat de construir el seu itinerari personal.

Autèntic i empàtic

Acompanyant en la formació humana i cristiana.

Inclusiu

Destacant el valor de la diferència.

Cooperatiu

Afavorint situacions d‘interresponsabilitat.

Responsable i respectuós

Promovent la tutoria entre iguals.

Compromès amb l'entorn

Promovent serveis comunitaris.