MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Què fem? Quina és la nostra MISSIÓ?
La missió del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona és la formació integral de tots els seus alumnes des d’una concepció cristiana de l’home, la vida i el món, segons l’esperit i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.

Què volem ser? Quina és la nostra VISIÓ?
La nostra visió és la d’una escola cristiana, oberta, acollidora i diversa; amb un àmplia oferta formativa en tots els àmbits que deixa empremta i és reconeguda pel seu valor afegit.

Qui som? Quins són els nostres VALORS?
Els valors del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador, Pare Palau i Quer, són: la llibertat, la coresponsabilitat i el sentit crític.
Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat, amb un projecte pedagògic propi, basat en la qualitat i la millora continuades, i que fomenta la capacitat de raonament i la creativitat a partir del treball departamental, la cohesió entre les etapes i el compromís família-escola, reconeixent i donant suport i recursos a les persones que ho fan possible.
Volem que els nostres alumnes esdevinguin persones competents i compromeses, amb un bon nivell acadèmic, però també amb valors i actituds: valors cristians, capacitat d’esforçar-se, esperit de superació, responsables, disciplinats i solidaris.

No volem quedar-nos enrere i per això apostem decididament per un projecte multilingüe, per la innovació metodològica i la implantació de les noves tecnologies en el nostre centre.