MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Què fem? Quina és la nostra MISSIÓ?

La nostra MISSIÓ és l’educació des d’una dimensió humana i competencial segons el carisma del Carmel Palautià, que s’expressa en l’amor de Déu i al proïsme, especialment en aquells més desfavorits, responent a les necessitats de l’entorn i conreant l’esperit de família i les relacions interpersonals en un clima de llibertat.

Què volem ser? Quina és la nostra VISIÓ?

Formar part de la xarxa de centres evangelitzadors que treballem cohesionats pel cultiu de la interioritat  i per relacions establertes entre nosaltres i amb l’entorn, on es potencia: el treball en equip, la solidaritat i el compromís que fa visible el nostre “ser família”, on tota la comunitat educativa creix amb la capacitat per innovar i transformar la realitat.

Qui som? Quins són els nostres VALORS?

Els valors de l’escola, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador, Pare Palau i Quer, són: la coherència, l’acollida, el reconeixement, el compromís, l’esperit de superació, la coresponsabilitat, la generositat, la transcendència, l’alegria i el sentit crític.

Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat, amb un projecte pedagògic propi, basat en la qualitat i la millora continuades, i que fomenta la capacitat de raonament i la creativitat a partir del treball departamental, la cohesió entre les etapes i el compromís família-escola, reconeixent i donant suport i recursos a les persones que ho fan possible.
Volem que els nostres alumnes esdevinguin persones competents i compromeses, amb un bon nivell acadèmic, però també amb valors i actituds: valors cristians, capacitat d’esforçar-se, esperit de superació, responsables, disciplinats i solidaris.

No volem quedar-nos enrere i per això apostem decididament per un projecte multilingüe, per la innovació metodològica i la implantació de les noves tecnologies en el nostre centre.