Missió, Visió i Valors

null

Missió

La nostra MISSIÓ és l’educació des d’una dimensió humana i competencial segons el carisma del Carmel Palautià, que s’expressa en l’amor de Déu i al proïsme, especialment en aquells més desfavorits, responent a les necessitats de l’entorn i conreant l’esperit de família i les relacions interpersonals en un clima de llibertat.

null

Visió

Formar part de la xarxa de centres evangelitzadors que treballem cohesionats pel cultiu de la interioritat i per relacions establertes entre nosaltres i amb l’entorn, on es potencia: el treball en equip, la solidaritat i el compromís que fa visible el nostre “ser família”, on tota la comunitat educativa creix amb la capacitat d’innovar i transformar la realitat.

null

Valors

Coherència – Corresponsabilitat – Compromís – Reconeixement – Transcendència – Sentit crític – Acollida – Alegria – Esperit de superació - Generositat