Primària

Ser

Pla de desenvolupament personal: proximitat, tutories individualitzades, entrevistes de seguiment i acompanyament.

Gestió de les emocions

Prevenció i resolució de conflictes (Programa TEI: tutoria entre iguals)

Tutoria grupal

Reflexió col·lectiva i individual al matí

Treball de les rutines

Formació humana i cristiana segons el caràcter propi

Conviure

Resolució de conflictes (TEI i Tutoria)

Activitats internivells

Medi ambient (Agents verds)

Colònies

Aprenentatge cooperatiu

Convivències intercol·legials

Campanyes solidàries

Fer i conèixer

Noves metodologies (gammificació, classe a la inversa, simulacions, tallers)

Consciència fonològica

Acompanyament dels alumnes en grups més reduïts

Escacs en anglès

Oratòria

Anglès en matèries no lingüístiques: medi, educació física, escacs, plàstica

Matemàtiques manipulatives: aprenentatge vivencial

Treball cooperatiu

Projectes interdisciplinaris

Experiències digitals

Robòtica

Coral

Horari

9h a 13h i de 15h a 17h