Parvulari

Ser

Resolució de conflictes

Sessió d’emocions

Respecte pel procés d’aprenentatge individual

Pla de desenvolupament personal: proximitat, tutories individualitzades, entrevistes de seguiment i acompanyament.

Treball de les rutines

Potenciació de l’autonomia

Reflexió col·lectiva i individual al matí

Formació humana i cristiana segons el caràcter propi

Conviure

Pati participatiu

Aprenentatges cooperatius

Agrupacions internivells

Agrupacions dinàmiques

Participació conjunta amb la família i escola en activitats d’aprenentatge

Campanyes solidàries

Fer i conèixer

Temps per parlar i escoltar

Matemàtiques manipulatives: aprenentatge vivencial

Aprenentatge funcional de la lectoescriptura

Projectes 3.0

Ambients: “decideixo i descobrim”

Rutines de pensament

Escacs en anglès: observo, anticipo, planifico i decideixo

Experiències digitals: TAC (tecnologia d’aprenentatge i coneixement) i robòtica (en anglès)

Experiències significatives: hort, Science (en anglès), activitats del nostre entorn

Anglès oral interdisciplinar: robòtica, escacs, science, música, psicomotricitat

Convivència i treball  amb els auxiliars de conversa

Espais per la lectura

Acompanyament dels alumnes en grups reduïts

Codocència

Experiències artístiques: plàstica creativa, descobriment del cos amb la música i la psicomotricitat (en anglès)

Horari

9h a 13h i de 15h a 17h