Llar d’infants

Ser

Treball de les rutines

Potenciació de l’autonomia de cada infant

Assoliment de la seguretat afectiva

Desenvolupament de la creativitat

Formació humana i cristiana segons el caràcter propi

Conviure

Activitats lúdiques en grup

Treball de valors

Jocs en equip

Convivència en la diversitat

Vivència de les festes tradicionals

Relació amb les altres etapes

Participació conjunta entre l’infant, la família i l’escola en activitats d’aprenentatge

Fer i conèixer

Experimentació per potenciar la curiositat per la llengua anglesa en la quotidianitat de l’aula.

Convivència i treball amb els auxiliars de conversa

Exploració dels sentits

Experimentació amb diferents materials

Potenciació de l’oralitat

Classificació, ordenació i relació

Ballar, saltar, jugar, cantar i escoltar

Iniciació en conceptes musicals

Entorn per pensar, crear i elaborar

Experimentació per descobrir les qualitats del nostre entorn

Experimentació per conèixer el nostre cos

Horari

Entrades: 7.30 a 9.00 h o 15.00 h

Recollida: 12.00 h, 13.00 h (amb opció de servei de menjador), 15.00 h, 17.00 h o 18.00 h