Divendres, 8 de setembre, a partir de les 12h, es podran consultar a Secretaria els horaris i les composicions dels grups de secundària i postobligatoris.