Batxillerat

Ser

Pla de desenvolupament personal: proximitat, tutories individualitzades, entrevistes de seguiment i acompanyament

Blog de tutoria i orientació

Espai de reflexió i de diàleg

Formació humana i cristiana segons el caràcter propi

Fer i conèixer

Pràctiques de laboratori al centre

Acompanyament dels alumnes en grups més reduïts

Tallers en laboratoris de diferents universitats i instritucions

Participació en el programa Joves i Ciència

Lliga de debat URV

Participació en el certamen Teatre Clàssic

Premis de recerca

Xerrades universitàries

Experiències culturals

Conviure

Campanyes de voluntariat

Jornades solidàries

Convivències

Horari

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: 8.00 a 14.30 h

Dijous: 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h

Organització del Currículum

Matèries comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I i II
 • Llengua castellana i Literatura I i II
 • Llengua Estrangera I i II
 • Ciències per al Món Contemporani
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història

Matèries modalitat de ciències

 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Química

Matèries modalitat d’humanitats i ciències socials

 • Llatí
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Economia
 • Economia d’Empresa
 • Història del Món Contemporani
 • Història de l’Art
 • Literatura Castellana
 • Literatura Catalana
 • Literatura Universal

Matèries específiques

 • Estada a l’empresa
 • Psicologia
 • Oratòria
 • Taller d’expressió escrita

Batxillerat DUAL (opcional)