[:ca]
DUAL INTERNACIONAL BATXILLERAT CARMELITESEn un món en canvi constant, on els àmbits laboral i acadèmic interaccionen i es tornen cada vegada més exigents, l’anglès i els usos anglosaxons esdevenen la lingua franca internacional. Per aquest motiu, l’escola cerca la millora continuada en la preparació dels nostres alumnes, per tal que siguin competents en els diferents àmbits socials i desenvolupin capacitats diverses que els ajudin en el seu futur.
 
La nostra escola col·labora amb Acadèmica, una institució nord-americana de referència en el món de l’educació que ofereix als nostres alumnes l’oportunitat de cursar el programa de Batxillerat Dual. Amb aquest programa, preparem als nostres alumnes en l’adquisició dels millors nivells de competència, no només en llengua anglesa, sinó també en el domini de les noves tecnologies de la informació, així com, també, en el coneixement i la responsabilitat personal. Tot això es troba fonamentat en una immersió lingüística, tecnològica i individualitzada. El Batxillerat Dual és un programa acadèmic en línia que ofereix als nostres alumnes la possibilitat d’obtenir dues titulacions de manera simultània: el Batxillerat nacional i el High School Diploma o Batxillerat nord-americà.
 
Els alumnes inscrits al programa cursen una sèrie d’assignatures pertanyents al Batxillerat nord-americà, i són guiats i avaluats pels seus Tutors americans, per tal d’obtenir amb èxit la doble titulació.
 
El programa de Batxillerat Dual esdevé una gran oportunitat pels nostres alumnes per rebre una valuosa formació complementària, una millora integral del seu nivell d’anglès i, a la vegada, conèixer una altra cultura i sistema educatiu, mentre desenvolupen les seves capacitats i competències tecnològiques.
 
[:es]DUAL INTERNACIONAL BATXILLERAT CARMELITESEn un mundo en cambio constante, donde los ámbitos laboral y académico interaccionan y se vuelven cada vez más exigentes, el inglés y los usos anglosajones convierten la lengua franca internacional. Por este motivo, la escuela busca la mejora continua en la preparación de nuestros alumnos, para que sean competentes en los diferentes ámbitos sociales y desarrollen capacidades diversas que les ayuden en su futuro.

Nuestra escuela colabora con Académica, una institución norteamericana de referencia en el mundo de la educación que ofrece a nuestros alumnos la oportunidad de cursar el programa de Bachillerato Dual. Con este programa, preparamos a nuestros alumnos en la adquisición de los mejores niveles de competencia, no sólo en lengua inglesa, sino también en el dominio de las nuevas tecnologías de la información, así como, también, en el conocimiento y la responsabilidad personal. Todo esto se encuentra fundamentado en una inmersión lingüística, tecnológica e individualizada. El Bachillerato Dual es un programa académico en línea que ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de obtener dos titulaciones de forma simultánea: el Bachillerato nacional y el High School Diploma o Bachillerato estadounidense.

Los alumnos inscritos en el programa cursan una serie de asignaturas pertenecientes al Bachillerato estadounidense, y son guiados y evaluados por sus Tutores americanos, para obtener con éxito la doble titulación.

El programa de Bachillerato Dual convierte en una gran oportunidad para nuestros alumnos para recibir una valiosa formación complementaria, una mejora integral de su nivel de inglés y, a la vez, conocer otra cultura y sistema educativo, mientras desarrollan sus capacidades y competencias tecnológicas .[:en]

DUAL INTERNACIONAL BATXILLERAT CARMELITESEn un món en canvi constant, on els àmbits laboral i acadèmic interaccionen i es tornen cada vegada més exigents, l’anglès i els usos anglosaxons esdevenen la lingua franca internacional. Per aquest motiu, l’escola cerca la millora continuada en la preparació dels nostres alumnes, per tal que siguin competents en els diferents àmbits socials i desenvolupin capacitats diverses que els ajudin en el seu futur.
 
La nostra escola col·labora amb Acadèmica, una institució nord-americana de referència en el món de l’educació que ofereix als nostres alumnes l’oportunitat de cursar el programa de Batxillerat Dual. Amb aquest programa, preparem als nostres alumnes en l’adquisició dels millors nivells de competència, no només en llengua anglesa, sinó també en el domini de les noves tecnologies de la informació, així com, també, en el coneixement i la responsabilitat personal. Tot això es troba fonamentat en una immersió lingüística, tecnològica i individualitzada. El Batxillerat Dual és un programa acadèmic en línia que ofereix als nostres alumnes la possibilitat d’obtenir dues titulacions de manera simultània: el Batxillerat nacional i el High School Diploma o Batxillerat nord-americà.
 
Els alumnes inscrits al programa cursen una sèrie d’assignatures pertanyents al Batxillerat nord-americà, i són guiats i avaluats pels seus Tutors americans, per tal d’obtenir amb èxit la doble titulació.
 
El programa de Batxillerat Dual esdevé una gran oportunitat pels nostres alumnes per rebre una valuosa formació complementària, una millora integral del seu nivell d’anglès i, a la vegada, conèixer una altra cultura i sistema educatiu, mentre desenvolupen les seves capacitats i competències tecnològiques.
[:]
https://carmelites.cat/wp-content/uploads/2020/03/Academica-University-CLASS-OF-2019-nv.pdf