Activitats culturals

Amb Art els infants desenvoluparan capacitats com la creativitat, la imaginació així com un recorregut de la història de l’art.

Amb el Teatre es potencien les capacitats com el reconeixement i la gestió de les emocions, competència oral, treball de la veu i posada en escena.

La Màgia ajuda els infants a desenvolupar la competència oral, exercitar la memòria així com fomentar la relació amb els altres i guanyar seguretat i confiança en un mateix.

Inscriviu-vos ja

null

Màgia

Inscriviu-vos
null

Teatre

Inscriviu-vos
null

Art

Inscriviu-vos