El 19 de març de 2020, dia de Sant Josep, les germanes Carmelites Missioneres Teresianes celebren els 150 anys de la seva presència a la nostra ciutat, Tarragona.
El lema “Presència, projecció educativa i espiritualitat missionera” recull la seva trajectòria en tots aquests anys. L’inici d’aquesta història, és a dir, la primera comunitat, es va ubicar al c. del Vidre 6. Les germanes tenien la important missió de vetllar els malalts a domicili, per això a Tarragona les coneixem com “les germanes de la vetlla”. No només es van relacionar amb l’àmbit de salut sinó que, també, van començar la seva tasca educativa, concretament al c. Misericòrdia, núm. 3 amb “Educación de Párvulos y Elemental”.
Per la situació d’aquell moment, van anar canviant de casa, com per exemple al c. Cuirateries, plaça del Rovellat, c. Unió (Hermanos Landa)… Des del 1933, les germanes es van instal·lar a la comunitat actual. El 1949 l’edifici es reprèn com a escola, tenint en compte que durant la Guerra Civil el convent va ser confiscat i va tenir la funció de presó.
Una altra de les seves funcions va ser promoure l’espiritualitat a Tarragona, a través del noviciat (formació inicial de futures carmelites).
L’actual edifici on conviu la comunitat de germanes amb tota la comunitat educativa de Carmelites es considera la “casa mare” de la congregació, ja que acull les despulles del fundador, el beat Pare Palau.
En aquest any de celebració, que avui inicien, hi haurà activitats, que estaran sotmeses a la situació de moment (per la COVID-19). A les xarxes podrem trobar anècdotes per poder conèixer la seva història, a elles, i la gran tasca que van dur a terme, la qual encara podem observar.
La comunitat Carmelites Missioneres Teresianes us convida a participar de les activitats que s’aniran realitzant al llarg d’aquest any.