JA HAS VISITAT EL NOSTRE BLOG?

Al nostre col·legi el dia comença amb la pregària i reflexió del matí que fem amb un blog de creació pròpia. S’hi publiquen diàriament textos, vídeos i cançons per convidar l’alumnat a centrar-se i pensar, expressar els seus pensaments i compartir la seva fe. Ara hem obert l’accés per tal que tothom pugui accedir-hi. Descobreix-nos!