MÚSICA – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Introduïm a l’alumne/a en el llenguatge musical, audició i la pràctica en el solfeig, tant melòdic com rítmic, paral·lelament a la pràctica de l’instrument, ja sigui piano o guitarra, els dos instruments melodico-harmònics que més possibilitats orfereixen en l’aprenentatge global d’aquesta vessant artística.
La música és un llenguatge que té el seu propi codi i que cal conèixer. Un llenguatge molt elaborat que produeix en la persona tal efecte psicològic i espiritual que pot considerar-se com un dels mitjans naturals de relació i de comunicació més elevats, si bé això exigeix una particular educació.

Una de les disciplines que més impulsa la autonomia personal enfront l’aprenentatge i l’estudi és, precisament, la música. La rigurositat, el “saber fer”, descobrir les eines de què disposes i relacionar tots els aprenentatges del llenguatge de la música amb la interpretació del teu instrument és un enriquiment que no es pot trobar en altres disciplines. Resumint, la música aporta a la formació humanística:

• Disciplina
• Responsabilitat
• Sensibilitat
• Solidaritat
• Creativitat
• Tolerància
• Sentit crític

Oferim, per això, nivell bàsic i avançat de llenguatge musical, piano i guitarra, aprofundint en l’expressió artística tant individual i col·lectiva, potenciant la sensibilització de l’alumne vers l’expressió musical i tota mena de manifestació artística fomenta la implicació en activitats socials, col·lectives i integradores.
Duem a terme activitats musicals (audicions, concerts,…) tant en el centre com en activitats promogudes en el nostre entorn durant el curs a nivell de la nostra ciutat i la resta del país (concert de Nadal, concursos, col•laboracions amb altres centres,…)

CANT CORAL – A partir de 2n DE PRIMÀRIA i adequació de grups corals a l’ESO

La coral de la nostra escola és la “Coral Faristol”.
En col·laboració permanent amb l’aula de música fomentem l’aprenentatge en l’educació de la veu. El cant coral és una activitat molt extesa al nostre país que promou la col·laboració, la implicació, el respecte, la sensibilitat, disciplina, solidaritat, creativitat i responsabilitat alhora de fer música sol i en grup, de posar-se dalt d’un escenari i crear música a partir del propi cos. L’execució en grup i la importància d’escoltar i “escoltar-se” fan prendre també consciència de la importància d’un per als altres i dels altres envers un mateix.
La Coral de l’escola s’implica en actes, celebracions o altres esdeveniments que es desenvolupen durant el curs a l’escola i, si s’escau, en altres àmbits (concursos i trobades corals, etc)
Aprenentatge en educació de la veu, obres tradicionals, contemporànies, d’àmbit cristià, pop…
Atenció especial a la coordinació i execució en grup. És una activitat oberta als actes, celebracions i altres esdeveniments que es desenvolupin durant el curs en l’escola i, si s’escau, en altres àmbits (concursos corals, etc.).