[:ca]

 

Per qualsevol informació es poden dirigir al nostre èquip de Secretaria del centre on us informaran o redreçaran al respecte de la vostra consulta.

Dirigir-se a:

Venda de bates i uniformes: Xavi Vidiella

Horari: 11.30h a 15h i 16h a 18h

 

Responsable de menjador: Mª Angeles Sierra Jiménez.

e-mail: maria.angeles.sierra@carmelites.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 12h.

Responsable de gestió de rebuts: Mª Ángeles Sierra Jiménez.

Matí: De dilluns a divendres de 9h a 10.45h

Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 16.30h a 17.30h.

 

Certificats: Sara Roigé Andreu

Beques, consultes preinscripció, sol·licitud d’informació del centre: Dolors Solé Figueras

Horari: de 8 a 13.30

 

HORARI

L’horari d’atenció al públic és el següent:

Matins: de 9.00 a 13.00h

Tardes: de 15.00 a 18.00h

 

CONTACTE

Teléfon: 977 24 00 27

Fax: 977 25 35 82

Adreça Correu electrònic: e3003495@xtec.cat, secretaria@carmelites.cat[:es]

Para cualquier información se pueden dirigir a nuestro equipo de Secretaría del centro donde os informarán o enderezarán al respecto de su consulta.

Dirigir-se a:

Venta de batas y uniformes: Xavi Vidiella.

Horario: 11.30h a 15h i 16h a 18h

 

Responsable de comedor: Mª Angeles Sierra Jiménez.

e-mail: maria.angeles.sierra@carmelites.cat

Horario: De dilluns a divendres de 9h a 12h.

Responsable de gestión y recibos: Mª Ángeles Sierra Jiménez.

Mñana: De lunes a viernes de 9h a 10.45h

Tarde: lunes, miércoles y jueves de 16.30h a 17.30h.

 

 

Certificados: Sara Roigé Andreu

Becas, consultas preinscripción, solicitud de información del centro: Dolors Solé Figueras

Horario: de 8 a 13.30

 

HORARIO

El horario de atención al público es el siguiente:

Mañanas: de 9:00 a 13:00h

Tardes: de 15:00 a 18:00h

CONTACTO

Teléfono: 977 24 00 27

Fax: 977 25 35 82

Dirección E-mail:  e3003495@xtec.cat, secretaria@carmelites.cat

 

 

 [:en]

 

For any information you can address to our team of secretariat that will inform you or straighten about the matter of inquiry.

The Secretariat team center is made up of:

Concierge:Xavi Vidiella.

Schedule: 11.30h a 15h i 16h a 18h

Mayor: M ª Angeles Sierra Jimenez

Schuedule: All week from 9h to 12h.

Responsible for  receipts’ management:

Moorning: Monday at Friday from 9h to 10:45h.

Afternoon: Monday, Wednesday and Thursday from16:30h to 15:30h.

 

Administrative technician: Sara Roigé Andreu

Head of Administration and services: Dolors Solé Figueras

Shcedule: From 8 to 13.30

 

SCHEDULE

The public opening hours are as follows:

Mornings: 9:00 to 13:00h

Afternoon: from 15:00 to 18:00h

CONTACT

Phone: 977 24 00 27

Fax: 977 25 35 82

E-mail: e3003495@xtec.cat, secretaria@carmelites.cat

 [:]