Una cookie (galeta) és un arxiu que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de l’usuari al accedir a determinades pàgines web per enmagatzemar i recuperar la informació de la navegació efectuada des de l’equip. Per tal de coneixer més informació de las galetes (cookies), carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) l’invita a accedir al següent enllaç:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) utilitza en aquest lloc web les següents cookies detallades a continuació:

  1. cookies estrictament necessàries per la prestació de determinats serveis sol·licitats expresament per l’usuari: si es desactiven aquestes cookies, no podrà rebre correctament els nostres continguts i serveis.
  2. cookies analítiques (pel seguiment i anàlisi estadístic del comportament del conjunt dels usuaris): si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant sense perjudici de que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús de la nostra web permet millorar els nostres serveis i oferir-li millors continguts.

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies, carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) le invita a acceder al siguiente enlace:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación:

  1. cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
  2. cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web permite mejorar nuestros servicios y ofrecerle mejores contenidos.

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies, carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) le invita a acceder al siguiente enlace:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

carmelites.cat (Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona) utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación:

  1. cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
  2. cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web permite mejorar nuestros servicios y ofrecerle mejores contenidos.