• joves-milpaJoves Missioners: acompanyar als nostres alumnes en el seu creixement personal portant a terme l’educació en valors. Per alumnes de primària.
  • Nous Horitzons Carmel Jove: espai de reflexió i pregària per mirar el més profund de cada un i una per trobar-se amb si mateix, amb els altres i amb Déu. Per alumnes d’ESO i post obligatori.
  • Fem Camí: espais de convivència, coneixement propi i diàleg, descobrint i compartint els propis valors i els dels companys a través de tallers, jocs, sortides i colònies d’estiu.