El nostre centre compta amb totes les instal·lacions necessàries per fer les activitats programades a més d’algunes instal·lacions suplementàries que reforcen les existents i que fan que el nostre centre estigui al dia per la preparació de les noves generacions i les noves tecnologies.

•     Aules per cada grup-classe

•     Aules per desdoblaments

•     Aules polivalents

•     Aula d’educació especial

•     Aula de música

•     Aula d’idiomes

•     Laboratoris de ciències naturals, química i física.

•     Aules d’informàtica

•     Aula-taller de tecnologia/robòtica

•     Aula-taller de ràdio

•     Aula de visual i plàstica

•     Aules de psicomotricitat

•     Biblioteques

•     Seminaris d’estudis

•     Gimnàs

•     Sala de conferències

•     Saló d’actes

•     Menjadors (amb cuina pròpia)

•     Pistes poliesportives

•     Patis per a jocs