Els diferents horaris que es faran aquest any als diferents nivells del centre seran els que es disposen a continuació:

      1. LLAR D’INFANTS

          Matí: de les 7.45 a les 13.00 hores

         Tarda: de les 15.00 a les 18.00 hores

     2. INFANTIL I PRIMÀRIA

          Matí: de les 9.00 a les 13.00 hores

         Tarda: de les 15.00 a les 17.00 hores

         Servei d’acollida

         Matí: de 7.30 a 9 hores i de 13 a 13.30 hores.

         Tarda: de 17 a 18 hores

     3. ESO

          Matí: de les 8.00 a les 13.30 hores

          Tarda: de les 15.00 a les 17.00 hores. Excepte divendres.

     4. POST-OBLIGATORIS

       BATXILLERAT

          Matí: de les 8.00 A LES 14.30 hores (dijous 13.30 hores)

          Tarda: dijous de les 15.00 a les 17.00

       CFGM

          Matí: de les 8.00 a les 14.30 hores

       CAS

          D’octubre a maig

          Matí: de 9 a 13.30