L’escola Mare de Déu del Carme ofereix el servei de guarda. Aquest servei va destinada a les famílies, que per horaris, necessiten portar-los abans de les 9 h del matí o no poden venir a buscar als infants quan surten de l’escola a les 14.30 h. Aquest servei volem que sigui lúdic i educatiu.

Un equip de monitors s’encarrega de l’acolliment i guarda dels nens que arriben o surten de l’escola abans o després de l’horari escolar, orientant-los en el lleure, ajudant-los amb l’esmorzar o el berenar si és necessari, i educant-los amb els mateixos valors d’escola que en les hores lectives.