[:ca] 

 

MOU-TE! -INFANTIL (P3-P4)

Activitats on el moviment és el principal protagonista. Els nens i nenes durant 3 sessions setmanals d’una hora no paren de moure’s, experimentant les seves possibilitats corporals, divertint-se i compartint la seva experiència amb altres companys i companyes. Per tant, el coneixement i la percepció del propi cos, l’exploració motriu, els jocs, les relacions interpersonals, entre altres coses, són la base del treball que volem dur a terme amb els nois i noies més petits.
Objectius
• Explorar les possibilitats motrius del propi cos
• Conèixer i respectar les normes dels jocs tradicionals
• Ser més destre amb les habilitats motrius bàsiques: desplaçament, salt, equilibri i llançament
• Ser més destre amb tasques de motricitat fina
• Seguir un ritme marcat i participar de diferents balls
• Gaudir de l’activitat psicomotriu
• Compartir , col·laborar i cooperar amb altres nens i nenes
• Afrontar i trobar solucions als problemes motrius proposats

MULTIESPORT – 1r i 2n DE PRIMÀRIA
Suposa per les més menudes i els més menuts el descobriment de l’esport. Això suposa que comencin a comprendre què suposa el treball en equip, l’esforç, la disciplina i la necessitat de respectar unes normes, entre altres coses.
Al mateix temps, aquestes menudes i aquests menuts viuen l’esperit esportiu, la il·lusió de poder participar en jornades esportives, l’experiència de conèixer nous amics i amigues que s’aniran trobant al llarg de la seva trajectòria esportiva i, sobretot, la diversió.

1r i 2n DE PRIMÀRIA – FEMENÍ
Fomentar l’esport femení és una de les finalitats de la proposta esportiva de l’escola. Es tracta de crear interès esportiu en les nostres nenes i noies, amb activitats ajustades als seus interessos.  Per satisfer els objectius de l’activitat, posem èmfasi en el patinatge i en un esport col•lectiu, en aquest cas, el bàsquet.
Objectius
• Ser més destre amb les habilitats motrius bàsiques: desplaçament, salt, equilibri i llançament
• Conèixer les possibilitat motrius del propi cos
• Iniciar-se en els detalls tècnics que caracteritzen els esports treballats, de manera que serveixin de fonament en etapes posteriors
• Conèixer i respectar les normes dels esports més populars
• Participar dels balls proposats
• Gaudir de l’esport
• Compartir , col·laborar i cooperar amb altres nens i nenes
• Afrontar i trobar solucions als problemes proposats
 
P5 – 1r i 2n DE PRIMÀRIA – MASCULÍ  
Principalment realitzaran activitats relacionades amb el futbol, el bàsquet, el voleibol i l’handbol. En els darrers anys els alumnes han participat regularment en una lliga no competitiva de bàsquet i futbol sala i han participat en trobades d’esports adaptats a la seva edat
No es tracta de competir, sinó d’aprendre, divertir-se i créixer.

Objectius
• Conèixer i respectar les normes dels esports més populars
• Ser més destre amb les habilitats motrius bàsiques: desplaçament, salt, equilibri i llançament
• Iniciar-se en els detalls tècnics que caracteritzen els esports treballats, de manera que serveixin de fonament en etapes posteriors
• Gaudir de l’esport
• Compartir , col•laborar i cooperar amb altres nens i nenes
• Afrontar i trobar solucions als problemes proposats

NATACIÓ  – INFANTIL (P3-P4-P5)
Dins de la proposta psicomotriu l’objectiu d’aquesta activitat és que els nens perdin la por a l’aigua i agafin confiança aprofitant els seus beneficis.
L’adaptació i facilitat per a l’aprenentatge és l’objectiu contacte amb l’aigua durant els primers anys, és probable que desenvolupi sentiments de por i de desconfiança. Amb la natació, l’infant obté molts beneficis i assoleix millor el desenvolupament físic, psicològic i social.

BÀSQUET – de 3r DE PRIMÀRIA fins a 2n DE BATXILLERAT
Com els més menuts de preesport, suposa entrar dins de l’esperit esportiu, el treball en equip, l’esforç i la superació, la il·lusió dels partits i com no, una certa dosi de competitivitat quan els nens i nenes assoleixen certa edat.
A més de l’activitat física, representa el treball a uns valors com l’esforç, l’amistat, el respecte i la disciplina.
Si bé és cert que la proposta dels iesportistes més petits és multiesportiva, també ho és que està encarada al bàsquet; per això des de que els nens i nenes fan P5 fins que arriben a Batxillerat tenen la possibilitat de formar-se al màxim nivell com a jugadors i jugadores de bàsquet. Els equips agafen el caràcter que demanen els jugadors i jugadores havent-hi equips competitius i equips que agafen un sentit més lúdic.

A més, el reforç dels equips femenins és un dels objectius d’aquesta temporada, per això l’aposta pel bàsquet femení des de 1r Primària (1r i 2n multiesport femení) fins a batxillerat. Es busca enriquir els equips femenins, per seguir oferint un projecte seriós d’activitat física divertida, educativa i d’equip.

Palmarès Bàsquet 2007 – 2008
• Campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Cadet
• Campiones Provincials (JEEC). Categoria Cadet
Palmarès Bàsquet 2008 – 2009
• Campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Juvenil
• 3r lloc als campionats de Catalunya. Categoria Juvenil
• Campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Aleví Femení
Palmarès Bàsquet 2010 – 2011
• Sots-campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Cadet Femení
• Campiones Provincials – Tarragona (JEEC). Categoria Cadet Femení
• Sots-Campions Territorials – Tarragona (Federació Catalana de Bàsquet). Infantil Masculí
Palmarès Bàsquet 2011 – 2012
• Campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Aleví Femení

Palmarès Bàsquet 2013 – 2014
• Campions del Tarragonès (JEEC). Categoria Aleví Masculí
• Campions Provincials (JEEC). Categoria Aleví Masculí
Palmarès Bàsquet 2014 – 2015
• Campions Territorials (JEEC). Categoria Infantil Masculí
• Campions Provincials (JEEC). Categoria Infantil Masculí

FUTBOL – SECUNDÀRIA

En els darrers anys aquest esport ens ha portat moltes alegries, com la consecució del recent campionat de Catalunya Cadet. El secret es troba en recuperar aquells esportistes que han desenvolupat aquesta activitat fora de l’escola, en acollir aquells alumnes que sempre han desitjat realitzar aquest esport i en formar grups d’amics amb un objectiu en comú: gaudir jugant al futbol.
Cal dir que és una activitat que es proposa pels alumnes de l’ESO i Batxillerat.

Palmarès Futbol 2006 – 2007
• Campions del Tarragonès (JEEC). Categoria Infantil.
• Campions Provincials (JEEC). Categoria infantil
• 3s classificats dels campionats de Catalunya (JEEC). Categoria Infantil
Palmarès Futbol 2007 – 2008
• Campions del Tarragonès (JEEC). Categoria Cadet
Palmarès Futbol 2008 – 2009
• Campions del Tarragonès(JEEC). Categoria Cadet
• Campions del Tarragonès (JEEC). Categoria Infantil
• Campions Copa Diputació (JEEC). Categoria Cadet
• Campions de Catalunya (JEEC). Categoria Cadet
 Palmarès Futbol 2009-2010
• Campions del Tarragonès(JEEC). Categoria Cadet
• Campions del Tarragonès (JEEC). Categoria Juvenil
• Campions Copa Diputació (JEEC). Categoria Cadet
Palmarès Futbol 2010 – 2011
• Campions del Tarragonès(JEEC). Categoria Juvenil
• Campions Copa Diputació (JEEC). Categoria Juvenil

[:es] 

MUÉVETE! -INFANTIL (P3-P4)

Actividades donde el movimiento es el principal protagonista. Los niños y niñas durante 3 sesiones semanales de una hora no paran de moverse, experimentando sus posibilidades corporales, divirtiéndose y compartiendo su experiencia con otros compañeros y compañeras. Por tanto, el conocimiento y la percepción del propio cuerpo, la exploración motriz, los juegos, las relaciones interpersonales, entre otras cosas, son la base del trabajo que queremos llevar a cabo con los niños y niñas más pequeños.

Objetivos

• Explorar las posibilidades motrices del propio cuerpo

• Conocer y respetar las normas de los juegos tradicionales

• Ser más diestro con las habilidades motrices básicas: desplazamiento, salto, equilibrio y lanzamiento

• Ser más diestro con tareas de motricidad fina

• Seguir un ritmo marcado y participar de diferentes bailes

• Disfrutar de la actividad psicomotriz

• Compartir, colaborar y cooperar con otros niños y niñas

• Afrontar y encontrar soluciones a los problemas motrices propuestos

MULTIDEPORTE – 1 º y 2 º DE PRIMARIA

Supone para las más pequeñas y los más pequeños el descubrimiento del deporte. Esto supone que comiencen a comprender qué supone el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina y la necesidad de respetar unas normas, entre otras cosas.

Al mismo tiempo, estas pequeñas y estos pequeños viven el espíritu deportivo, la ilusión de poder participar en jornadas deportivas, la experiencia de conocer nuevos amigos y amigas que se irán encontrando a lo largo de su trayectoria deportiva y, sobre todo , la diversión.

1 º y 2 º DE PRIMARIA – FEMENINO

Fomentar el deporte femenino es una de las finalidades de la propuesta deportiva de la escuela. Se trata de crear interés deportivo en nuestras niñas y chicas, con actividades ajustadas a sus intereses. Para satisfacer los objetivos de la actividad, ponemos énfasis en el patinaje y en un deporte colectivo, en este caso, el baloncesto.

Objetivos

• Ser más diestro con las habilidades motrices básicas: desplazamiento, salto, equilibrio y lanzamiento

• Conocer las posibilidades motrices del propio cuerpo

• Iniciarse en los detalles técnicos que caracterizan los deportes trabajados, de modo que sirvan de fundamento en etapas posteriores

• Conocer y respetar las normas de los deportes más populares

• Participar de los bailes propuestos

• Disfrutar del deporte

• Compartir, colaborar y cooperar con otros niños y niñas

• Afrontar y encontrar soluciones a los problemas propuestos

P5 – 1 º y 2 º DE PRIMARIA – MASCULINO

Principalmente realizarán actividades relacionadas con el fútbol, ​​el baloncesto, el voleibol y el balonmano. En los últimos años los alumnos han participado regularmente en una liga no competitiva de baloncesto y fútbol sala y han participado en encuentros de deportes adaptados a su edad

No se trata de competir, sino de aprender, divertirse y crecer.

Objetivos

• Conocer y respetar las normas de los deportes más populares

• Ser más diestro con las habilidades motrices básicas: desplazamiento, salto, equilibrio y lanzamiento

• Iniciarse en los detalles técnicos que caracterizan los deportes trabajados, de modo que sirvan de fundamento en etapas posteriores

• Disfrutar del deporte

• Compartir, colaborar y cooperar con otros niños y niñas

• Afrontar y encontrar soluciones a los problemas propuestos

NATACIÓN – INFANTIL (P3-P4-P5)

Dentro de la propuesta psicomotriz el objetivo de esta actividad es que los niños pierdan el miedo al agua y cojan confianza aprovechando sus beneficios.

La adaptación y facilidad para el aprendizaje es el objetivo contacto con el agua durante los primeros años, es probable que desarrolle sentimientos de miedo y de desconfianza. Con la natación, el niño obtiene muchos beneficios y logra mejor el desarrollo físico, psicológico y social.

BALONCESTO – 3 º DE PRIMARIA hasta 2 º DE BACHILLERATO

Como los más pequeños de predeporte, supone entrar dentro del espíritu deportivo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación, la ilusión de los partidos y como no, una cierta dosis de competitividad cuando los niños y niñas alcanzan cierta edad.

Además de la actividad física, representa el trabajo a unos valores como el esfuerzo, la amistad, el respeto y la disciplina.

Si bien es cierto que la propuesta de los iesportistes más pequeños es multideportiva, también lo es que está encarada al baloncesto; por eso desde que los niños y niñas hacen P5 hasta que llegan a Bachillerato tienen la posibilidad de formarse en el máximo nivel como jugadores y jugadoras de baloncesto. Los equipos toman el carácter que piden los jugadores y jugadoras habiendo equipos competitivos y equipos que cogen un sentido más lúdico.

Además, el refuerzo de los equipos femeninos es uno de los objetivos de esta temporada, por lo que la apuesta por el baloncesto femenino desde 1 º Primaria (1 º y 2 º multideporte femenino) hasta bachillerato. Se busca enriquecer los equipos femeninos, para seguir ofreciendo un proyecto serio de actividad física divertida, educativa y de equipo.

Palmarés Baloncesto 2007 – 2008

• Campeonas del Tarragonès (JEEC). Categoría Cadete

• Campeonas Provinciales (JEEC). Categoría Cadete

Palmarés Baloncesto 2008 – 2009

• Campeonas del Tarragonès (JEEC). Categoría Juvenil

• 3 º puesto en los campeonatos de Cataluña. Categoría Juvenil

• Campeonas del Tarragonès (JEEC). Categoría Alevín Femenino

Palmarés Baloncesto 2010 – 2011

• Sub-campeonas del Tarragonès (JEEC). Categoría Cadete Femenino

• Campeonas Provinciales – Tarragona (JEEC). Categoría Cadete Femenino

• Subcampeones Territoriales – Tarragona (Federación Catalana de Baloncesto). Infantil Masculino

Palmarés Baloncesto 2011 – 2012

• Campeonas del Tarragonès (JEEC). Categoría Alevín Femenino

Palmarés Bàsquet 2013 – 2014
• Campiones del Tarragonès (JEEC). Categoria Aleví Masculí
• Campiones Provincials (JEEC). Categoria Aleví Masculí
Palmarés Bàsquet 2014 – 2015
• Campiones Territorials (JEEC). Categoria Infantil Masculí
• Campiones Provincials (JEEC). Categoria Infantil Masculí

FÚTBOL – SECUNDARIA

En los últimos años este deporte nos ha traído muchas alegrías, como la consecución del reciente campeonato de Cataluña Cadete. El secreto se encuentra en recuperar aquellos deportistas que han desarrollado esta actividad fuera de la escuela, en acoger aquellos alumnos que siempre han deseado realizar este deporte y en formar grupos de amigos con un objetivo en común: disfrutar jugando al fútbol.

Hay que decir que es una actividad que se propone para los alumnos de la ESO y Bachillerato.

Palmarés Fútbol 2006 – 2007

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Infantil.

• Campeones Provinciales (JEEC). Categoría infantil

• 3s clasificados de los campeonatos de Cataluña (JEEC). Categoría Infantil

Palmarés Fútbol 2007 – 2008

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Cadete

Palmarés Fútbol 2008 – 2009

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Cadete

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Infantil

• Campeones Copa Diputación (JEEC). Categoría Cadete

• Campeones de Cataluña (JEEC). Categoría Cadete

Palmarés Fútbol 2009-2010

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Cadete

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Juvenil

• Campeones Copa Diputación (JEEC). Categoría Cadete

Palmarés Fútbol 2010 – 2011

• Campeones del Tarragonès (JEEC). Categoría Juvenil

• Campeones Copa Diputación (JEEC). Categoría Juvenil[:en]Cliqueu cada imatge per conèixer més.

Captura2Captura3

Captura6Captura8

Captura4[:]