Entitat Titular

Carmelites Missioneres Teresianes

Representant de l’Entitat Titular

Sr. Carles Barceló Pérez. 

carles.barcelo@carmelites.cat

Equip de Titularitat 

Sr. Carles Barceló Pérez. 

carles.barcelo@carmelites.cat

Directora. Sra. Laia Sans Magarolas

laia.sans@carmelites.cat

Administrador provincial. Sr. Joan Quintano Abelló

joan.quintano@carmelites.cat

Administradora. Sra. Elena Pascual Adserà

elena.pasqual@carmelites.cat

Per concertar visites amb algun membre de l’equip titular poseu-vos en contacte amb la secretària en hores d’oficina.