QUÈ ÉS L’AMPA?
L’ AMPA és un col·lectiu degudament organitzat de mares i pares que opten per intervenir activament en l’educació dels seus fills a partir de la seva participació en els centres escolars. Les AMPA han d’ajudar els pares i mares a assumir la responsabilitat d’educar els fills i les filles.

QUI POT ASSOCIAR-SE?
Els pares, mares o tutors de l’alumnat que cursi els seus estudis al centre docent.

PER A QUÈ HA DE SERVIR?
L‘associació de mares i pares d’alumnes assumirà els objectius següents:
• Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l’alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació dels fills i de les filles.
• Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.
• Promoure la representació i la participació de pares i mares de l’alumnat en els Consells Escolars del centre.
• Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
• Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
• Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
• D’altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus respectius estatuts.

COM ES FORMA LA JUNTA?
La Junta de l’AMPA està formada per 11 persones, amb diferents càrrecs.
La durada del càrrec és de dos anys, al termini dels quals es presenten candidatures i es fan eleccions.

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Actualment l’AMPA se sosté amb les quotes dels associats, que són revisades cada any, i alguna subvenció, tot i que cada cop són menys.
També rebem col·laboracions de diferents empreses en forma de petits regals per a donar a les festes: globus, caramels etc.

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’AMPA
A partir del curs 2009-2010 l’AMPA s’organitza en petites comissions que van treballant durant l’any, per donar cabuda a la disposició de temps que tingui cada voluntari.
D’aquesta manera, les comissions s’encarreguen de preparar les diferents activitats i la junta de corroborar-les.
Hi ha dos tipus de voluntariat: permanent i esporàdic. L’esporàdic és aquell que només pot col·laborar a 1 o 2 activitats durant el curs i que ell mateix podrà triar . El permanent és aquell que pot col·laborar en 3 o més activitats.
La junta col·laborarà en totes les activitats programades, en la mesura que sigui possible.
COMISSIÓ DE FESTES: Castanyada, festa del Pare Palau, festa de Nadal, festes de fi de cicle.
ESCOLA DE PARES: FEAC i xerrades educatives per a pares.
COMISSIÓ D’ESPORTS: Jornades esportives i gimnàsia rítmica
COMISSIÓ DIA DE LA FAMÍLIA
COMISSIÓ CARNESTOLTES
Cada comissió tindrà un representant membre de la junta que serà el coordinador/a i encarregat d’informar periòdicament a la junta del que s’ha de fer.
Cada comissió es reunirà en funció de les tasques a fer, un mínim de 3 cops l’any, i en funció dels seus membres.
Els membres d’una comissió han d’assistir, en la mesura del possible, a les activitats programades, o repartir-se-les, en funció de com s’organitzi el grup.
La junta es reunirà 1 cop al mes i sempre que sigui necessari per a temes especials.

ACTIVITATS
TOT L’ANY: FEAC i escola de pares, gimnàsia rítmica.
NOVEMBRE: Castanyada, festa del Pare Palau.
DESEMBRE: Festa de Nadal.
GENER: Setmana blanca.
FEBRER: Carnestoltes.
ABRIL: Dia de la família.
MAIG/JUNY: Jornades esportives, festes fi de cicle.