LEMA DEL CURS 2018-19

Escolta la SEVA veu cartells_cat_carmelites

UNA ESCOLA EN PASTORAL

Considerem que la pastoral és l’àmbit que unifica i dona sentit i coherència a la proposta educativa dels nostres centres. L’humanisme cristià i els valors evangèlics -fe, fraternitat, servei, acompanyament i compromís amb els necessitats- sustenten el projecte pastoral, sempre acompanyats del tracte proper, l’atenció personalitzada i la comunió amb l’Església. Tots els membres de la comunitat educativa són alhora protagonistes i destinataris de la nostra proposta pastoral.

LEMA DEL CURS 2019-20                

Aquest nou curs continuem amb el lema de pastoral: “Escolta la SEVA veu”. Amb ell es pretén posar de manifest el treball de la INTERIORITAT, és a dir, acompanyar els nostres alumnes per tal que aprofundeixin en la lectura de la realitat mitjançant criteris ètics i transcendents que els duguin al compromís.

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

La nostra escola vol ajudar l’alumne a ser una persona que es conegui interiorment i per això treballarem 3 àmbits:

  • l’emocional, en el qual ajudarem a identificar i gestionar les emocions i sentiments
  • el social, on respectarem als altres despertant la consciència social i el voluntariat
  • l’interior de cada nen/a, on la tasca consistirà a fer-los persones més profundes i reflexives.