LEMA DEL CURS 2018-19

Escolta la SEVA veu cartells_cat_carmelites

El projecte educatiu de la nostra escola pretén la formació integral de la persona des d’una proposta clara de Valors. Des de Pastoral, aquest curs continuem treballant la INTERIORITAT.

Vivim en un món que avança a gran velocitat i amb molt de soroll. Els avenços tecnològics ens faciliten aspectes de la nostra vida. En aquesta societat del lleure descobrim que quasi ningú té temps…

Aquestes circumstàncies, i moltes més, han provocat en la societat una necessitat d’aturar-se i veure què passa en l’interior de les situacions i de les persones.

Pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim pensant que eduquem per al futur. És per això que amb el nou lema de pastoral, ens agradaria ajudar als alumnes, educadors, personal d’administració i serveis i famílies a desenvolupar la competència d’aprendre a:

 

Ser cada cop més reflexius aprofundint en la lectura de la realitat, superant-ne una lectura anecdòtica, guanyant dimensió simbòlica i optant amb criteris ètics. Volem ser capaços d’integrar el silenci en les nostres vides, de manera que puguem obrir-nos a l’alteritat i la transcendència i especialment cultivar una interioritat que ens mogui al compromís